GDPR INFORMATION Klausul

Download PDF GDPR

  1. Administratoren af dine personoplysninger (i det følgende: Personoplysninger) er 
  2. LIMA RENT SL, Calle Villalba Hervás 2 4º, 38002 Santa Cruz de Tenerife.
  3. Kontakt til vores virksomhed: [email protected]
  4. Personoplysninger afhængigt af omstændighederne i en specifik situation kan blive behandlet af vores virksomhed til forskellige legitime formål i forbindelse med brugen af LIMA RENT System. Tabellen nedenfor viser oplysninger om formål, juridiske grunde og perioder med behandling af vores kunders personoplysninger.
  5. I forbindelse med vores virksomheds behandling af personoplysninger har du ret til: at indgive en klage til præsidenten for kontoret for beskyttelse af personoplysninger, få adgang til personoplysninger, anmode om berigtigelse af personoplysninger, gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger, anmode om fjernelse og begrænsning af behandling af personoplysninger, anmode om overførsel af personoplysninger, tilbagekaldelse af samtykke til behandling af personoplysninger til enhver tid, uden at det berører lovligheden af behandlingen, der blev foretaget på grundlag af samtykke før dens tilbagetrækning, medmindre der er et andet retsgrundlag for deres behandling.
  6. Det er frivilligt at levere dine personlige data, men hvis du ikke giver dem, bliver det umuligt at bruge LIMA RENT -systemet.
  7. Vores virksomhed behandler ikke personoplysninger med henblik på automatiseret beslutningstagning, herunder den såkaldte profilering.
  8. Personoplysninger overføres ikke til tredjelande, med andre ord uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller til nogen internationale organisationer.
  9. Vores virksomhed gør alt for at sikre beskyttelsen af dine personoplysninger i overensstemmelse med alle gældende love.
  10. I forbindelse med de legitime formål, der er angivet i nedenstående tabel, kan personoplysninger gøres tilgængelige for følgende enheder, der samarbejder med os: banker, e-mail-udbydere, it-virksomheder, der støtter os, inkassoselskaber, der støtter os, inkasso kontorer, kreditoplysningskontorer, serviceteknikere, der handler efter en mandatkontrakt og vores medarbejdere mv.
Klausulen er automatisk blevet oversat til fremmedsprog. Klausulen er kun gyldig i den spanske version. LIMA RENT SL er ikke ansvarlig i forhold til oversættelse af klausulen til fremmedsprog.