Regulering

Download PDF -FORORDNINGER

[Gyldig fra 01/10/2021]

I. Generelle bestemmelser

1. Denne forordning definerer vilkår og betingelser for brug af scooterudlejningssystemet (i det følgende: LIMA RENT System) ved hjælp af den mobile applikation, der er installeret på klientens enhed, og som opfylder de tekniske krav, der er angivet i indholdet af dette regulativ.

2. Betingelsen for at bruge systemet  LIMA LEJE  Kunden giver: de personoplysninger, der kræves til registrering, accept af betingelserne i dette regulativ, læsning af prislisten og fortrolighedspolitik, klientregistrering i mobilapplikationen og betaling af den valgte prisplan.

3. At behandle klager og behandle klager af  LIMA LEJE  Kunden skal udfylde de nødvendige data i deres brugerprofil, der er tilgængelig i mobilapplikationen.

4. Forordninger  LIMA LEJE , sammen med fortrolighedspolitikken og prislisten, er gratis tilgængelig på webstedet www.lima.rent og i mobilapplikationen på en måde, der giver dig mulighed for at gøre dig bekendt med dens indhold samt dets erhvervelse, gengivelse og gemt.

5. Kontakt:

LIMA LEJE SL

Villalba Hervás Street 2 4º

38002 Santa Cruz de Tenerife

II. Definicje

1. Aplikacja Mobilna LIMA LEJE  / Aplikacja Mobilna – aplikacja mobilna, umożliwiająca korzystanie z Systemu LIMA LEJE , dostępna til urządzeniach z systemem iOS eller Android. Z Aplikacji można korzystać na spełniających wymagania techniczne urządzaniach typu smartfon, które umożliwiają pobranie Aplikacji Mobilnej ze sklepu internetowego. Warunkiem pobrania Aplikacji Mobilnej, jak and korzystania z niej jest stały dostęp do Internetu.

2. Biuro Obsługi Klienta  LIMA LEJE  (BOK  LIMA LEJE ) – należy przez to rozumieć uruchomioną przez Operatora and prowadzoną przez Operatora BOK usługę zapewniającą Klientom kontakt z Operatorem poprzez:

a) Aplikację Mobilną

b)  pocztę elektroniczną pod adresem [email protected]

Informujemy że nie prowadzimy obsługi klienta drogą telefoniczną!

Oplysninger om BOK zamieszczane są na Stronie internetowej: https://lima.rent/bok/ , przy czym Operator zastrzega, że BOK z wykorzystaniem poczty elektronicznej może być dostępny jedynie w przypadku braku możliwości zgłoszenia przez Aplikację Mobilną.

3. Blokada Konta – należy przez to rozumieć środek prewencyjny, polegający na uniemożliwieniu korzystania z Systemu  LIMA LEJE , z którego może skorzystać Operator, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności naruszenia stanowiącego szkodę na majątku właściciela Systemu  LIMA LEJE  i / lub Operatora.

4. Bonus: det skal forstås som yderligere LIMA -point tildelt kunden i de vilkår, der er angivet i prislisten.

5. Prisliste: skal forstås som prislisten for tjenester og priser i systemet. LIMA LEJE , som er en integreret del af aftalen. Prislisten udgør tillæg nr. 1 PRISLISTE over disse regler, med titlen Priser og betalinger, og er tilgængelig på webstedet og i mobilapplikationen.

6. Lejetid – skal forstås som den tid, der tælles fra det tidspunkt, hvor scooteren eller dens udlejning reserveres uden forudgående reservation, til tidspunktet for returnering af scooteren ved at trykke på knappen AFSLUT i mobilapplikationen.

7. Kundeidentifikation: telefonnummer givet af kunden under registreringen.

8. Klient / bruger – skal forstås som en fysisk person over 18 år, der er deltager i systemet. LIMA LEJE der accepterede forordningen og registrerede sig i systemet LIMA LEJE og som følge heraf indgået en aftale med operatøren om leje af en scooter. Med hensyn til klientens data, før den første rejse og på tidspunktet for indsamling af kravet, vil det være nødvendigt at oplyse brugerens komplette data, både klient -id, telefonnummer og bopælsadresse, data, der tillader udførelse af krav . Når du anmoder om rabat som bosiddende på De Kanariske Øer, er det nødvendigt at oplyse “NIE” -nummeret og give opholdskortet.

9. Aktiv bruger: når kunden i perioden på 6 måneder siden den sidste genopladning af porteføljen har genopladet porteføljen eller har brugt en anden prisplan, der er tilgængelig i systemet.  LIMA LEJE  eller brugte scooterudlejningstjenester i systemet i samme periode  LIMA LEJE .

10. Konto / klientkonto: den skal forstås som en personlig klientkonto, der er oprettet under registreringen for at kunne bruge systemet.  LIMA LEJE , samt opkrævning af gebyrer i henhold til prislisten.

11. Tyveri af scooteren: det skal forstås som den manglende returnering af scooteren i systemet. LIMA LEJE  24 timer efter starten på scooterudlejningstiden og i følgende situationer: at være scooteren uden for grænsen til De Kanariske Øer, være mere end 25 km fra systemets driftsområde LIMA LEJE , transport af scooteren med andre transportmidler uden for systemets driftsområde LIMA LEJE adskillelse af dele LIMA LEJE .

12. Påfyldningsbeløb: det skal forstås som et påfyldningsbeløb på minimum 5 euro, betalt i bytte for LIMA-point for udlejning, der opkræves i kundens tegnebog eller for gebyrer i abonnementet (abonnementet) og kortene.

13. Minimum porteføljestatus – dette skal forstås som et minimum antal LIMA -point, i mængden på mindst 12 LIMA -point, som er tilladt af Scooterudlejning.

14. Operatør – skal forstås ved dette  LIMA RENT SL,  Villalba Hervás Street 2 4º,  38002 Santa Cruz de Tenerife

15. Kundeserviceoperatør: skal forstås som sådan  LIMA RENT SL,  Villalba Hervás Street 2 4º,  38002 Santa Cruz de Tenerife som er den enhed, der håndterer alle klager og meddelelser fra brugere under brug af applikationen.

16. Systemdriftsområde LIMA LEJE  – tjenesteydelsesområde tilgængeligt inden for systemet LIMA LEJE . Serviceområdets grænser er variable. De nuværende grænser for området serviceydelser er tilgængelige hver gang i mobilapplikationen.

17. Parkering “P” – et sted i den grønne zone bestemt til at parkere scootere, for parkering på dette sted modtager kunden en bonus i henhold til prislisten. Placeringsområderne for de udpegede parkeringspladser “P” er variable og bestemmes af operatøren. LIMA LEJE . Aktuelle udpegede parkeringspladser P er tilgængelige hver gang i mobilappen LIMA LEJE .

18. Stop: skal forstås som en ekstra mulighed i systemet. LIMA LEJE , så du kan parkere LIMA LEJE  uden din refusion. Denne mulighed er tilgængelig fra mobilapplikationsniveau. LIMA LEJE .

19. Portfolio – skal forstås som det nuværende antal LIMA -point, der er tildelt kundens konto.

20. LIMA -point: de midler, der er afsat til kundens konto, er bestemt til at betale huslejen i overensstemmelse med prislisten.

21. Forordninger – skal forstås som disse forskrifter, der beskriver vilkår og betingelser for brug af systemet.  LIMA LEJE især omfanget af rettigheder og forpligtelser samt ansvaret for de mennesker, der benytter muligheden for at leje scootere i systemet.  LIMA LEJE .

22. Booking af en scooter: den skal forstås som en ekstra funktion, takket være hvilken kunden via mobilapplikationen LIMA LEJE  Du kan låse scooteren eksternt. Reservationen betales. Reservationstiden fratrækkes den daglige lejegrænse baseret på abonnement og billetter. Den reserverede scooter venter på brugeren i maksimalt 10 minutter, hvorefter reservationen automatisk annulleres. Denne funktion er ikke altid tilgængelig.

23. Scooterparkering: det skal forstås som en ekstra funktion, takket være hvilken Kunden via mobilapplikationen LIMA LEJE  Du kan låse scooteren eksternt. Scooter parkering er betalt. Nedetid fratrækkes den daglige lejegrænse for abonnementer og kort. Under stoppet venter scooteren på brugeren i op til maksimalt 60 minutter, hvorefter stoppet automatisk annulleres, og lejen slutter. Denne funktion er ikke altid tilgængelig.

24. Vejtrafiklovgivning: den færdselslov, der gælder for scooterudlejning

25. Løbehjul / Løbehjul: en elektrisk scooter lejet af operatøren til kunden i hele lejeperioden. Løbehjulstyper tilgængelige i systemet LIMA LEJE  af operatøren er forskellige.

26. Service  LIMA LEJE  – Det skal forstås som de aktiviteter, der udføres af operatøren i forbindelse med drift, reparation og vedligeholdelse af systemets komponenter  LIMA LEJE .

27. Rød zone: den er en del af systemets driftsområde. LIMA LEJE , hvor klienten er forpligtet til at bevæge sig med en begrænset hastighed. Rød zone område defineret af operatøren LIMA LEJE  er tilgængelige i mobilapplikationen LIMA LEJE . Bygherren er forpligtet til at overholde bestemmelserne i den færdselstrafiklov, der er gældende i området.

28. Blå zone: den er en del af systemets driftsområde. LIMA LEJE hvor kunden ikke kan parkere eller returnere scooterne. Området for den blå zone defineret af operatøren LIMA LEJE  er tilgængelige i mobilapplikationen LIMA LEJE . Bygherren er forpligtet til at overholde bestemmelserne i den færdselstrafiklov, der er gældende i området.

29. Forbudt zone: skal forstås som steder / områder, hvor kunden ikke kan bevæge sig med scooteren. LIMA LEJE . Først og fremmest består den forbudte zone af alle vandreservoirer, kysten, strandene, klitterne. Arealet af den forbudte zone angivet af operatøren LIMA LEJE  er tilgængelig i mobilappen LIMA LEJE .

30. Grøn zone: den er en del af systemets driftsområde. LIMA LEJE som ikke er den blå zone, den røde zone og den forbudte zone. I den grønne zone kan kunden flytte på scooteren og returnere den. Arealet af den grønne zone defineret af operatøren LIMA LEJE  er tilgængelig i mobilappen LIMA LEJE .

31. Websted: det skal forstås som webstedet www.lima.rent lanceret af operatøren, som indeholder de vigtigste oplysninger om systemet.  LIMA LEJE .

32. System  LIMA LEJE  – Det skal forstås som scooterudlejningssystemet, der er implementeret af operatøren, herunder især scootere, teknisk infrastruktur, software og udstyr, der tillader udlejning af scootere, reservation, parkering og returnering af scooteren.

33. Aftale – skal forstås som aftalen mellem klienten og operatøren, der fastlægger de gensidige rettigheder og forpligtelser, der er fastlagt i disse regler. Aftalen med indholdet, herunder bestemmelserne i forordningen, anses for automatisk at være indgået på tidspunktet for Kundens registrering i LIMA LEJE  og forudsat at Kunden fremlægger en erklæring om accept af forordningen. Administratoren af personoplysninger er LIMA RENT SL.

34. Scooterudlejning / -udlejning: skal forstås som at låse scooteren op via mobilapplikationen. LIMA LEJE at rejse. Udlejningsprocessen er detaljeret i afsnit VIII. Forordningen.

35. Scooterens returnering – den skal forstås som Scooterens returnering på den måde, der er beskrevet i punkt X. i forskrifterne.

III. Generelle regler for brug  LIMA LEJE

1. Betingelsen for at bruge systemet  LIMA LEJE  Det leveres af klienten: de data, der kræves under registreringen, udfyldning af profilen og accept af betingelserne i disse regler.

2. Kunden forpligter sig til at overholde betingelserne i forskrifterne og gældende lovgivning, især bestemmelserne i vejtrafikloven.

3. En betingelse for registrering og brug af systemet LIMA LEJE  er at levere sandfærdige data, accept af betingelserne i forordningen. Administratoren af personoplysninger er  LIMA RENT SL, Villalba Hervás Street 2 4º,  38002 Santa Cruz de Tenerife. Levering af personoplysninger er frivillig, men nødvendig for fuld brug af systemet. LIMA LEJE. Formålet med at bruge systemet LIMA LEJE Det er nødvendigt at have og angive den komplette og aktuelle adresse på klienten og på de beboere, der anmoder om rabatnummeret “NIE” og beboerkortet. Manglende levering af personlige data forhindrer fuld brug af systemet. LIMA LEJE f.eks. Kunde service. Information om sikkerhed og behandling af personoplysninger er tilgængelig i fortrolighedspolitikken og i GDPR -informationsklausulen på: www.lima.rent og i mobilapplikationen.

4. Parterne i aftalen er forpligtet til at underrette hinanden om enhver ændring af adresse eller andre identifikationsdata for parterne, der blev givet under registrering i systemet.

IV. Ansvar / forpligtelse

1. Kunden er ansvarlig for brugen af Scooteren i overensstemmelse med den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med bestemmelserne i forskrifterne og bestemmelserne i færdselsloven. I tilfælde af overtrædelse af betingelserne i reglerne og bestemmelserne i færdselsloven har operatøren ret til at spærre kundens konto. De detaljerede betingelser for kontoblokering er beskrevet i punkt XVI i disse regler.

2. Kunden accepterer at returnere Scooteren på de samme betingelser som på lejetidspunktet. Kunden er ansvarlig for konsekvenserne af begivenheder som følge af overtrædelse af gældende lov ved brug af systemet. LIMA LEJE .

3. Kunden er ansvarlig for scooteren fra det øjeblik han lejer den, til han returnerer den. Kunden er især forpligtet til at træffe foranstaltninger for at forhindre snavs og skader ud over standardbrug og tyveri af den lejede scooter.

4. I tilfælde af tyveri af en scooter under udlejningen er kunden forpligtet til at underrette BOK. LIMA LEJE straks, senest 12 timer efter at have bemærket hændelsen. Hvis du ikke rapporterer tyveri eller hændelse inden for den angivne tidsramme, pålægges kunden et gebyr i det beløb, der er angivet i prislisten.

5. Det er forbudt at bruge scootere fra systemet.  LIMA LEJE  af personer, der er påvirket af alkohol eller andre rusmidler, psykotrope stoffer eller substitutter i henhold til reglerne for bekæmpelse af stofmisbrug stærke antiallergimedicin, andre lægemidler, der pr. definition forbyder eller anbefaler at afstå fra at køre bil.

6. Kunden er forpligtet til at anvende en separat cykelbane eller en cykelbane. I mangel af den nævnte vej eller vognbane er Kunden forpligtet til at anvende vejen og overholde gældende regler.

7. Det er forbudt for klienten at trække eller trække et andet køretøj eller at transportere en anden person, dyr eller last.

8. Kunden påtager sig det fulde og samlede ansvar og forpligter sig til at dække alle bøder, gebyrer mv. relateret til brugen af scooteren og pålagt dig af din skyld. Bygherren er ikke ansvarlig for bøder, gebyrer mv. der er pålagt, og som skyldes operatørens fejl.

9. Klienten er ansvarlig for enhver skade og ødelæggelse som følge af manglende overholdelse af reglerne. Kunden kan blive pålagt omkostninger til reparation af de nævnte skader, herunder omkostninger til restaurering af scooteren angivet i tillæg 1 PRISLISTE for denne forordning med titlen Priser og betalinger og restaurering af scooteren i systemet. LIMA LEJE . Ved nødvendige reparationer udsteder operatøren en passende faktura eller momsfaktura efter kundens anmodning.

10. I tilfælde af en forkert returnering af Scooteren på grund af Kundens fejl, vil Kunden afholde omkostningerne ved sin ekstra Leje og være ansvarlig for ethvert tyveri og skade. I tilfælde af vanskeligheder ved returnering af Scooteren er Kunden forpligtet til at kontakte BOK med det samme. LIMA LEJE .

11. Enhver bevidst ødelæggelse af systemkomponenter. LIMA LEJE  vil resultere i, at gerningsmanden skal bære omkostningerne ved reparation eller restaurering og følgelig kan føre til indledning af retssager. Operatøren har ret til at kræve alle rimelige omkostninger, herunder sagsomkostninger, fra ophavsmanden til skaden og ødelæggelsen.

12. Det er forbudt for brugere at transportere scooteren i bil, vandvogn eller andre offentlige transportmidler.

13. Brug af lejede scootere er tilladt i systemets driftsområde. LIMA LEJE  eksklusive den forbudte zone. Det enkelte zonekort er tilgængeligt i mobilappen LIMA LEJE , alle zoner undtagen den grønne zone, den blå zone og den røde zone betragtes som forbudte zoner.

14. Antallet af scootere, der lejes pr. Konto, må ikke overstige én scooter på samme tid.

15. Kunden kan kun have én Active Rate Plan ad gangen. I tilfælde af at erhverve flere planer eller afmelde abonnementerne, aktiveres den sidste takstplan, der er købt og betalt. Afkald på prisplanerne fritager ikke klienten for at betale de gebyrer, der skyldes i henhold til den indgåede aftale.

16. I abonnementskursplaner begynder faktureringsperioden, når betalingen af en bestemt sats registreres på operatørens konto.

17. Suspensionen er inkluderet i lejetiden og afregnes i henhold til prislisten. Hvis kunden anvender abonnementet eller medlemskortet, fratrækkes stilstandstiden fra den daglige abonnementstid. Stilstand er tilgængelig for alle prisplaner.

18. Reservation af scootere er frivillig og er tilgængelig i alle prisplaner. Reservationen betales i henhold til prislisten. Den reserverede scooter venter på kunden i maksimalt 10 minutter, hvorefter reservationen automatisk annulleres. Denne tid fratrækkes den daglige lejegrænse, hvis kunden lejer scooteren som en del af abonnementet eller passet. Når reservationstiden er overskredet, udløber reservationen, og scooteren er tilgængelig for andre brugere. Akkumulerede bookinggebyrer og tid refunderes ikke.

V. Registrering

1. En nødvendig betingelse for at bruge systemet  LIMA LEJE  forudgående registrering af klienten i systemet  LIMA LEJE .

2. Registrering sker via formularen via mobilapplikationen.

3. Under registreringsprocessen skal du oplyse det mobiltelefonnummer, som registreringen foretages med, og udfylde alle personlige data.

4. For at fuldføre registreringsprocessen vil der blive sendt en SMS til det medfølgende mobiltelefonnummer med en bekræftelseskode for at bekræfte dataene fra klienten. Bekræftelseskoden skal indtastes i dialogen Mobilapp. Efter positiv verifikation af bekræftelseskoden og accept af reglerne oprettes klientkontoen.

SAV. Betalingsmetoder

1. Betaling for tjenester og produkter, der tilbydes inden for systemet LIMA LEJE  Det kan gøres: med kredit- eller betalingskort (betalingskort) og online betalinger. Kredit- eller betalingskortoplysningerne behandles af en ekstern tjenesteudbyder, og operatøren lagrer eller får ikke adgang til dem. Mulighederne og betalingsmetoderne kan variere afhængigt af det område, hvor scooteren lejes.

2. I tilfælde af betaling med kredit- eller betalingskort forbinder klienten kortet til formidlingsbetalingssystemet. Gebyr for tjenester og produkter, der tilbydes inden for systemet LIMA LEJE  det indlæses direkte fra kortet.

3. Ved betaling med kredit- eller betalingskort opkræves yderligere gebyrer i henhold til prislisten.

4. Alle betalinger overføres til operatørens konto.

5. Efter kundens anmodning udsendes en faktura. Til dette formål vil Kunden kontakte Operatøren via e -mail på [email protected] med angivelse af det mobiltelefonnummer, der blev oplyst under registrering af klientkontoen med henblik på identifikation, og angive de nødvendige data for at udstede en faktura. IGIC -gebyret for tjenester pr. Operatørs hovedkvarter er 7%.

6. Operatøren sender momsfakturaen i elektronisk format til den e -mailadresse, hvorfra den kommunikerede med kunden. I særligt berettigede tilfælde kan operatøren sende en momsfaktura til en anden e -mailadresse, som kunden har oplyst.

VII. Vurder planer

1. Inde i systemet  LIMA LEJE  Følgende prisplaner er tilgængelige:

a) Fuldfør porteføljen med mængden af genopladning,

b) Automatisk genopladning af tegnebogen med mængden af genopladning,

c) sæsonkort,

d) Abonnement.

2. Genoplad din tegnebog ved at købe LIMA -point:

a) Kunden køber LIMA -point, som er beregnet til at betale huslejen i henhold til prislisten.

b) Priser i bytte for LIMA -point refunderes ikke

3. Automatisk genopladning af tegnebog:

a) aktivering af funktionen er kun mulig ved brug af kredit- eller betalingskort.

b) Tegnebogen genoplades med mængden af den sidste genopladning. Det mindste genopladningsbeløb er 5 euro.

c) Porteføljen genoplades automatisk, hvis antallet af LIMA -punkter i porteføljen når minimumstatus på mindre end 12 LIMA -point.

d) Det betalte beløb konverteres til LIMA -point.

e) Kunden kan når som helst deaktivere den automatiske genopladning af tegnebøger via mobilapplikationen.

4. Afleveringer:

og)  5 EURO daglig pakke – GRATIS START hele dagen + 20 minutters kørsel

B)  dagspakke 10 EURO – GRATIS START hele dagen + 50 minutters kørsel

c) parkeringskupon i P / 1 LIMA (betales i en cyklus på 10 minutter, hvis du parkerer to gange i en cyklus, modtager du 1 LIMA)

d) Ubrugte minutter fra tidligere dage overføres ikke til den næste dag

5. Abonnement (abonnement):

a) Kunden køber et abonnement ved at vælge den relevante mulighed i mobilapplikationen.

b) Brug af abonnementet er relateret til Kundens forpligtelse til at betale et gebyr i de vilkår, der er angivet i prislisten. Du kan kun betale for abonnementer med kredit- eller betalingskort. Gebyret opkræves automatisk på forhånd i faktureringsperioder i henhold til den valgte abonnementspakke.

c) Som en del af abonnementet kan kunden købe følgende pakker:

og. daglig pakke (blueKISS): gebyret opkræves hver dag,

ii. ugentlig pakke (greenKISS): gebyret opkræves hver uge,

iii. månedlig pakke (redKISS): gebyret opkræves hver måned,

d) Afhængig af den valgte pakke modtager kunden den angivne lejetid i minutter til brug hver dag i abonnementsperioden; Lejetidens størrelse for individuelle pakker er angivet i prislisten.

e) Ved at købe et abonnement accepterer kunden, at operatøren opkræver et gebyr og automatisk opkræver gebyrer for de næste faktureringsperioder, i det beløb, der afhænger af den valgte pakke.

f) Kunden kan til enhver tid afmelde sig ved at deaktivere den i mobilapplikationen i klientens kontoindstillinger “Abonnementer”. Efter afmelding kan kunden til enhver tid vælge den samme eller en anden pakke, der tilbydes under abonnementet.

g) I tilfælde af utilstrækkelige midler på tidspunktet for opkrævning af abonnementsgebyret, vil operatøren gratis, men højst fem (5) gange, forsøge at opkræve gebyret fra kundens kredit- eller betalingskort. Yderligere indsamlingsforsøg kan blive overført til eksterne virksomheder, og der kan pålægges ekstraomkostninger for en bestemt indsamlingstjeneste.

h) Hvis forsøg på at hæve penge fra kundens kredit- eller betalingskort mislykkes, udløber lejetjenesten automatisk, indtil kunden betaler de udestående beløb. Kunden er forpligtet til at betale det valgte Abonnement indtil udløbet af minimumsabonnementsperioden, på trods af suspension af lejetjenesten. Når kunden betaler de udestående beløb, låses muligheden for at låne op til slutningen af abonnementsperioden op. Intet gebyr fuldender ikke fornyelsen af abonnementer, som automatisk opkræves med en frekvens afhængigt af den købte pakke i henhold til den angivne afregningsperiode.

6. Abonnementsdebet- eller kreditkortgebyrer opkræves automatisk med en hyppighed afhængigt af den pakke, der er købt i henhold til den angivne afregningsperiode. I tilfælde af opsigelse af kontrakten stopper operatøren med at opkræve gebyrer på dagen for modtagelse af oplysninger om kontraktens ophør.

7. Information om automatisk fornyelse er tilgængelig i mobilapplikationen på tidspunktet for køb af abonnement. Kunden kan deaktivere den automatiske fornyelse af abonnementet via mobilapplikationen.

8. Desuden sendes oplysninger om regelmæssig fundraising til kundens abonnement til ham via den mobilapplikation, der er angivet under registreringen, har kunden adgang til betalinger foretaget i applikationen under fanen “Portfolio History”.

9. I tilfælde af utilstrækkelige midler på tidspunktet for opkrævning af abonnementsgebyret, vil operatøren forsøge at prøve igen, men højst fem (5) gange, betalingen af gebyret med kundens kredit- eller betalingskort. Yderligere indsamlingsforsøg kan blive overført til eksterne virksomheder, og der kan pålægges ekstraomkostninger for en bestemt indsamlingstjeneste.

10. I tilfælde af at forsøg på at hæve penge fra kundens kredit- eller betalingskort mislykkes, udløber lejetjenesten automatisk, indtil kunden betaler de udestående beløb. Kunden er forpligtet til at betale det valgte Abonnement indtil udløbet af minimumsabonnementsperioden, på trods af suspension af lejetjenesten. Når kunden betaler de udestående beløb, låses muligheden for at låne op til slutningen af abonnementsperioden op. Intet gebyr fuldender ikke fornyelsen af abonnementer, som automatisk opkræves med en frekvens afhængigt af den købte pakke i henhold til den angivne afregningsperiode.

11. Rejsens omkostninger, pointenes købspris, abonnementsprisen og andre gebyrer samt bonussens størrelse er angivet i prislisten.

12. Operatøren kan til enhver tid suspendere abonnementstilbuddet, og det er heller ikke tilgængeligt på alle områder.

VIII. Leje

1. Scooter  LIMA LEJE  kan kun lånes via mobilappen  LIMA LEJE  efter instruktionerne på den.

2. Scooter LIMA LEJE  Den er beregnet til bykørsel. Løbehjul er ikke tilladt LIMA LEJE  til bjergvandringer, spring, stunts. Det er ikke tilladt at køre eller bruge din scooter til at trække eller skubbe noget. Det er ikke tilladt at hænge noget på rattet eller andre elementer på scooteren.

3. Det er kundens ansvar at sikre, inden scooteren kører, at scooteren er egnet til brug, især at scooterens dæk er korrekte, at bremserne fungerer og at belysningen fungerer. Kunden er også forpligtet til at kontrollere status for det batteri, der er tilgængeligt i mobilapplikationen.

4. I tilfælde af at opdage en defekt i Scooteren under lejen af Scooteren, er Kunden forpligtet til straks at rapportere problemet til BOK  LIMA LEJE  eller via mobilapplikationen.

5. Det anbefales, at kunden under lejeperioden har en mobiltelefon, der kan foretage opkald med kundeservicecenteret.  LIMA LEJE .

6. Scooterens maksimale belastning, der er beregnet til at blive brugt af 1 person, må ikke overstige 125 kg.

7. Det er forbudt at anvende nogen sikkerhedsforanstaltning, der ikke er en del af systemet. LIMA LEJE  at immobilisere scooteren. Operatøren forbeholder sig retten til at fjerne eventuelle forkerte sikkerhedsforanstaltninger, som kunden anvender. Alle omkostninger ved at gendanne scooteren til en tilstand, der muliggør implementering af lejemål, afholdes af kunden.

8. I tilfælde af manglende overholdelse af bestemmelserne i forordningen, navnlig som følge af skade på operatøren og / eller den anmodende part, forbeholder operatøren sig retten til at blokere kundens konto, indtil sagen er løst.

9. Den lejede scooter kan bruges i den grønne zone, underlagt begrænsninger i den blå zone og den røde zone, undtagen den forbudte zone. I lejeperioden kan brugeren bevæge sig gennem den blå zone og den røde zone, men er forpligtet til at vende tilbage inden lejens afslutning og returnere scooteren i den grønne zone; i modsat fald vil brugeren blive opkrævet gebyrer som følge af overtrædelsen. med denne forordning.

10. I tilfælde af en ulykke eller kollision under leje af Scooteren accepterer kunden at afgive en erklæring eller ringe til politiet på stedet. Endvidere er Kunden i tilfælde af den tidligere begivenhed forpligtet til at informere BOK om denne begivenhed. LIMA LEJE  inden for en maksimal periode på 24 timer fra begivenhedens forekomst.

11. Enhver fejl skal meddeles via e -mail til LIMA LEJE  eller i mobilappen umiddelbart efter at have bemærket en defekt. I tilfælde af fejl, der forhindrer yderligere kørsel, er kunden forpligtet til at stoppe og underrette BOK via e -mail. LIMA LEJE , og følg BOK -oplysningerne LIMA LEJE .

12. Det er forbudt at udføre reparationer, ændringer eller udskiftninger af dele på Scooteren lejet af dig selv, den eneste enhed, der er autoriseret til disse aktiviteter, er Tjenesten.  LIMA LEJE .

13. Det er forbudt at foretage reparationer, ændringer eller udskiftning af dele på den lejede scooter på egen hånd, den eneste enhed, der er autoriseret til disse aktiviteter, er tjenesten.  LIMA LEJE .

14. Systemoperatør  LIMA LEJE  garanterer ikke for scooterens kontinuerlige tilgængelighed, herunder under servicearbejde, kravet om periodisk lastning, driftsstans i et bestemt område, vejrforhold og andre begivenheder uden for dens kontrol.

IX. Lånets varighed

1. Lejetiden for en scooter er begrænset af batteriets opladningsniveau på den lejede scooter og antallet af punkter i tegnebogen.

2. Så længe scooterbatteriet har et ladningsniveau, der er egnet til ridning, hvilket er cirka 6% af batteriets opladning, kan kunden bruge eller stoppe med at bruge scooteren. Hvis scooterens batteriniveau falder til under 6%, slukkes scooteren automatisk, og turen gennemføres. I ovenstående tilfælde skal kunden returnere scooteren i overensstemmelse med betingelserne beskrevet i disse regler.

3. Det er fastsat, at den afstand, som kunden kan tilbagelægge med et givet batteriniveau, afhænger af faktorer uden for systemoperatørens kontrol.  LIMA LEJE , især om vejrforhold, kørestil, hastighed, terræn eller vægt for brugeren.

4. Batteriets opladningsniveau vises i mobilapplikationen, og kunden er forpligtet til at kontrollere det.

X. Tilbagebetaling

1. Kunden returnerer scooteren inden for den grønne zone, undtagen den blå zone, den røde zone og den forbudte zone.

2. Der er 3 typer scooterreturer:

a) Regelmæssig returnering af Scooter – Returnering af Scooter i den grønne zone;

b) returnering af premium scooter – returnering af scooter på parkeringsplads “P”;

c) Uautoriseret returnering af scooteren: retur i den blå zone, den røde zone og den forbudte zone, især i områder med vanskelig adgang, f.eks. lukkede lokalsamfund, private ejendomme.

3. Kunden returnerer scooteren efter instruktionerne i mobilapplikationen.

4. Scooteren skal være immobiliseret på en sådan måde, at den sidder fast på hjulene, understøttet af foden. Scooteren skal parkeres i overensstemmelse med loven uden at forhindre cykel-, vej- og fodgængertrafik.

5. For at kontrollere den korrekte parkering af scooteren tager kunden et foto af scooteren efter den viste kontur af scooteren . Når scooteren er returneret, verificeres billedet i mobilappen. Undladelse af at tage et foto eller et forkert foto af scooteren eller forkert parkering er forbundet med kundens forpligtelse til at betale en bøde i det beløb, der er angivet i prislisten og blokering af kontoen.

6. I tilfælde af problemer med returnering af Scooteren er Kunden forpligtet til straks at kontakte mobilapplikationen eller via e -mail til [email protected] med  LIMA LEJE , inden for 4 timer fra det tidspunkt, hvor scooteren kom tilbage.

7. I tilfælde af at kunden ikke er i stand til at tage et foto (f.eks. På grund af et kamerasvigt), skal han rapportere denne omstændighed til operatøren senest 4 timer efter, at scooteren er returneret. Hvis Kunden ikke tager billedet inden for denne tid, kan der blive opkrævet et gebyr i det beløb, der er angivet i prislisten.

8. Hvis scooteren returneres til parkeringspladsen “P”, modtager kunden en bonus i henhold til prislisten,  De fakturerede bonusser foretages i en cyklus på 10 minutter. Hvis du parkerer to gange i en cyklus, modtager du 1 LIMA -point

9. Det er ikke tilladt at parkere eller returnere scooteren i den røde zone, den blå zone og i den forbudte zone. I tilfælde af afladning af batteriet eller brug af punkter i tegnebogen, i den blå zone eller den røde zone, er kunden efter eget valg forpligtet til at køre scooteren til den grønne zone eller genoplade tegnebogen, hvis alle punkterne bruges.

10. Kunden er forpligtet til at returnere og korrekt forsikre Scooteren, som angivet i de foregående punkter, under straffen af:

a) forpligtelsen til at reparere de skader, der skyldes, at scooteren returneres på en måde, der er uforenelig med forskrifterne,

b) opkræve omkostninger til indsamling af scooteren uden for den grønne zone,

c) opkræve en sanktion for parkering af scooteren mod forskrifterne i det beløb, der er angivet i prislisten,

d) midlertidig eller permanent blokering af kundens konto.

Ovenstående satser lægger op.

XI. Gebyrer

1. Priser beregnes i overensstemmelse med de satser, der er angivet i prislisten. Satserne beregnes i forhold til de LIMA -point, der er tildelt til betaling af lejemål og for andre tjenester eller produkter, der er tilgængelige i systemet. LIMA LEJE , samt i de andre tilfælde, der er specificeret i denne forordning.

2. I tilfælde af at de opkrævede gebyrer overstiger de midler, som Kunden har betalt, er Kunden forpligtet til at betale de forfaldne betalinger inden for 3 arbejdsdage efter restancen. I tilfælde af at det skyldige beløb ikke betales, forbeholder operatøren sig retten til at træffe passende retssager mod klienten for at opnå betaling i henhold til aftalen, herunder indsamling af disse midler fra klientens kredit- eller betalingskort., Samt blokering kontoen, indtil betalingen er foretaget. Operatøren har ret til at opkræve juridiske renter for forsinket betaling på beløb, der forfalder fra forfaldsdatoen til den faktiske dato for fuld betaling.

3. Tilbagebetalingen af de gebyrer, der betales for lejerne, kan foretages efter kontraktens ophør og kun i de tilfælde og i de vilkår, der er fastsat i denne forordning og loven.

4. I tilfælde af at modtage bonusen modtager kunden en Wallet-top-up i form af LIMA-point. Midlerne fra en sådan genopladning bruges først, før de midler, der betales af kunden. Nærmere oplysninger om betingelserne for tildeling af bonusser er angivet i prislisten.

5. Genopladningsgebyret på kontoen i form af LIMA -point returneres kun, hvis det ikke er muligt at bruge tjenesten af årsager, der kan tilskrives  LIMA LEJE i andre tilfælde refunderes ikke.

6. Det betalte genopladningsbeløb returneres til kunden, hvis det ikke er muligt at bruge scooterudlejningstjenester af årsager uden for kundens kontrol.

7. I tilfælde af misligholdelse af kunden med de beløb, der skyldes til operatøren LIMA LEJE , Operatør LIMA LEJE  forbeholder sig retten til at give oplysninger om restancer til enheder angivet ved gældende lov. Kunden anerkender, at Operatøren LIMA LEJE  har ret til at overføre de beløb, som Kunden skylder som følge af Aftalen, til tredjemand, som giver disse tredjeparter ret til at inddrive disse beløb fra Kunden. Operatør LIMA LEJE  forbeholder sig retten til at overlade et inkassoselskab at inddrive Kundens gæld og opkræve Kunden for omkostningerne ved inkassoprocedurerne.

8. I tilfælde af tilbagetrækning af betaling fra klienten  LIMA LEJE  kan opkræves i henhold til prislisten for hver annulleret betaling.

XIII. Klager og klager

1. Operatøren leverer tjenester i forbindelse med driften af systemet.  LIMA LEJE  og er ansvarlig for dens korrekte funktion.

2. En klage er en anmodning fra klienten om tilbagebetaling af gebyret for operatørens misligholdelse eller forkert opfyldelse af aftalen.  LIMA LEJE  og enhver anden indsigelse fra klienten, herunder en appel over de gebyrer, der opkræves.

3. Klager / meddelelser skal mindst indeholde data som: navn, efternavn, telefonnummer (klient -id) og bopælsadresse til verifikationsformål, som gør det muligt at identificere klienten og indholdet af den indsendte ansøgning og beskrivelse af begivenheden. er grundlaget for klagen (om nødvendigt et foto af skade / vedvarende). I mangel af data, der gør det muligt at identificere klienten, vil operatøren efterlade kravet ubekendt.

4.Alle klager over de tjenester, der leveres i overensstemmelse med forskrifterne, kan indgives:

a) via mobilapplikationen.

b) hvis det ikke er muligt at indgive en klage via mobilapplikationen – elektronisk til e -mailadressen [email protected],

c) I tilfælde af indtastning af forkerte data i mobilapplikationen er fremlæggelse af en klage kun mulig ved traditionel mail til adressen [LIMA RENT SL,  Villalba Hervás Street 2 4º, 38002 Santa Cruz de Tenerife ].

5.  LIMA LEJE  Kontroller først de anmodninger, der er sendt via mobilappen.

6. Hvis det er nødvendigt at supplere data eller oplysninger i klagen, før operatøren behandler klagen, anmoder operatøren den person, der indgiver klagen, om at supplere den i det angivne omfang.

7. Fristen for at indgive en klage er 7 dage fra datoen for den begivenhed, der forårsagede den.

8. Indgivelsen af en klage frigør ikke klienten fra forpligtelsen til i tide at overholde de ansvar, der svarer til operatøren.

9. Operatøren behandler klagen inden for 14 dage fra datoen for modtagelse eller supplement, og i særligt komplekse tilfælde inden for 30 dage. Hvis det er nødvendigt at supplere klagen, begynder fristen for behandling af klagen fra datoen for levering af de supplerende dokumenter eller yderligere forklaringer / oplysninger til operatøren. Hvis det er umuligt at overholde fristen for behandling af klagen, vil operatøren informere klienten om forsinkelsen med angivelse af årsagen til forsinkelsen (omstændigheder, der skal fastlægges) og den forventede dato for behandling af klagen.

10. Et svar på klagen vil blive sendt til klienten via e -mail eller traditionel mail til korrespondanceadressen i den formular, der er angivet i klagen. Operatøren kan sende et svar til en anden adresse / e -mail -adresse angivet til korrespondance fra den klagende kunde.

11. Behandlingen af klagen består i at identificere problemet, vurdere dets legitimitet og løse det problem, der er rapporteret af klienten, eller foretage passende foranstaltninger for at fjerne uregelmæssighederne, årsagerne til deres forekomst og give en udtømmende og professionel reaktion i form og indhold.

12. LIMA RENT BOK giver et svar, der omfatter operatørens holdning til klagen, begrundelse og oplysninger om klageproceduren.

13. Kunden har ret til at klage over afgørelsen truffet af Operatøren. Appellen behandles inden for 14 dage fra datoen for modtagelsen af BOK. LIMA LEJE . Appellen skal indgives på en af følgende måder:

a) elektronisk til e -mailadressen [email protected],

b) med post til virksomhedens adresse

14. Klienten kan:

a) klage direkte over operatørens beslutning direkte til BOK  LIMA LEJE  inden for 14 dage fra datoen for modtagelsen af svaret på klagen

b) anlægge sag mod operatøren ved en kompetent fælles domstol.

XIV. Tilbagekaldelse af aftalen

1. Kunden kan opsige aftalen på grundlag af lovbestemmelser uden at give nogen grund inden for 14 dage fra datoen for dens indgåelse. Betingelsen anses for opfyldt, hvis kunden inden udløbet sender en erklæring om tilbagetrækning fra aftalen til operatøren.

2. I henhold til vores forordning, XIV. Tilbagekaldelse af aftalen 4. Hvis kundens anmodning begynder at levere tjenesten inden fristen for at trække sig fra aftalen, og tjenesten leveres inden for denne periode, er kunden forpligtet til at betale for de ydede tjenester. Inden tjenesten påbegyndes, vil kunden blive informeret via mobilapplikationen om, at efter afslutningen af tjenesten pr LIMA LEJE  du mister retten til at fortryde aftalen.[WYRAŹNA ZGODA KONSUMENTA]

3. Kunden kan opsige aftalen ved:

a) ved at sende operatøren en erklæring om tilbagetrækning fra aftalen til e -mailadressen [email protected],

b) sende operatøren til den postadresse, der er angivet i afsnit I.5, med en certificeret post en skriftlig erklæring om tilbagetrækning fra kontrakten. Til dette formål kan Kunden bruge fortrydelsesformularen i bilag 2 til forbrugerrettighedsloven (lovgivningsbulletin 2017, artikel 683), men den er ikke obligatorisk.

4. I tilfælde af tilbagetrækning fra aftalen anses aftalen for ugyldig.

5. Hvis kundens anmodning begynder at levere tjenesten inden fristen for at trække sig fra aftalen, og tjenesten leveres inden for denne periode, er kunden forpligtet til at betale for de leverede tjenester. Inden tjenesten påbegyndes, vil kunden blive informeret via mobilapplikationen om, at efter afslutningen af tjenesten pr LIMA LEJE  Du mister retten til at trække dig tilbage fra forliget. [WYRAŹNA ZGODA KONSUMENTA]

6. Returnering af midler, der ikke er brugt og betalt, foretages senest 14 dage efter datoen for Operatørens behandling af erklæringen om tilbagetrækning fra aftalen ved brug af de samme betalingsmetoder, som kunden brugte i den oprindelige transaktion. undtagen i erklæringen om tilbagetrækning fra kontrakten Kunden angav en anden mulig løsning. Mens kunden venter på, at betalingen skal refunderes ved bankoverførsel, er Kunden forpligtet til at angive det bankkontonummer, der skal refunderes. Refusion af point afregnes i henhold til prislisten.

XV. Opsigelse af aftalen efter anmodning fra klienten

1. Kunden har til enhver tid ret til at opsige aftalen. Opsigelsen kan præsenteres af kunden på følgende måde:

a) elektronisk til e -mailadressen [email protected],

b) med traditionel post, med certificeret post, til operatørens postadresse angivet i afsnit I.5.

c) Kundens afskaffelse af kontoen via mobilapplikationen svarer til aftalens ophør og har de samme virkninger som præsentationen af erklæringen om afslutning af aftalen, beskrevet i punkt XV. Forordningen.

2. Abonnementet opsiges via mobilapplikationen i fanen Menu / Indstillinger / Abonnementer.

3. Meddelelsesperioden er 14 dage fra datoen for levering af meddelelsen til Operatøren eller fra datoen for Kundens afskaffelse af kontoen. Virkningen af opsigelsen af aftalen er likvidation af operatøren af kundens konto i systemet. LIMA LEJE . Hvis Kunden har et Abonnement, opsiges Aftalen ved udgangen af den sidste dag i Abonnementsperioden nævnt i punkt VII.5. Forordningen.

4. I meddelelsesperioden er Kunden forpligtet til at betale de verserende og skyldige betalinger til Operatøren. Opsigelsen af aftalen i tilfælde af manglende betaling af forfaldne betalinger påvirker ikke operatørens ret til at kræve et beløb svarende til de beløb, som kunden ikke har betalt for de tjenester, operatøren leverer.

5. Tilbage på aftalens opsigelsesdato og ubrugte LIMA-point fra kundens portefølje refunderes ikke.

XVI. Spærring af brugerkonto

1. Operatøren forbeholder sig retten til midlertidigt eller permanent at blokere kundens konto i systemet.  LIMA LEJE , i tilfælde af overtrædelse af Scooters brugsbetingelser  LIMA LEJE  indeholdt i disse regler.

2. Især kan kontoblokering forekomme, når klienten:

a) Du udfyldte ikke de personoplysninger, der er beskrevet detaljeret i punkt III.3. Forordninger,

b) du bruger Scooterne mod deres tilsigtede brug,

c) Scooteren er forkert returneret.

3. Kontoen kan også blokeres, hvis scooteren er gået tabt, efter at kunden har lejet den.

4. Den permanente blokering af kundens konto forhindrer oprettelse af en anden konto i fremtiden og udgør afslutningen af aftalen med klienten på grund af hans fejl.

XVII. Mobil app  LIMA LEJE

1. Mobil applikation  LIMA LEJE  kan downloades gratis (gratis) i Google Play og Apple AppStore -butikker.

2. Brug af mobilapplikationen er mulig på mobile enheder med et opdateret og passende Google Android- eller Apple IOS -system og med internetadgang.

3. Brug af mobilapplikationen er mulig efter registrering i systemet. LIMA LEJE . Bestemmelserne i denne forordning med hensyn til betingelserne for brug af systemet LIMA LEJE  er korrekt gældende for mobilapplikationen.

4. Som en del af brugen af prisplanerne får kunden en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-overførbar og gratis licens til at bruge mobilapplikationen-system  LIMA LEJE  under de betingelser, der er fastsat i disse regler.

5. Licensen udstedes inden for følgende anvendelsesområder:

a) bruge systemet i overensstemmelse med dets tilsigtede formål,

b) til installation på Kundens slutenhed,

c) gemme systemet i slutenhedens hukommelse og vise systemet på skærmen på slutenheden.

6. Licensens varighed skyldes den valgte takstplan og de betalte satser i henhold til en gyldig prisliste.

7. Kunden har ikke ret til at: hæve, låne, låne, kopiere, oversætte eller på anden måde udbrede og dele systemet. Det er også forbudt at oversætte, ændre, dekompilere eller på anden måde forstyrre softwaren og oprette undersøgelser og udvidelser, der stammer fra systemet.

XVIII. Afsluttende bestemmelser

1. Accept af disse regler og scooterudlejning beløber sig til: en erklæring om sundhedstilstanden, der tillader sikker bevægelse på en scooter og evnen til at køre en scooter; besiddelse af de tilladelser, der kræves ved lov og kendskab til færdselsregler.

2. Operatøren forbeholder sig retten til at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis kunden overtræder bestemmelserne i dette regulativ (f.eks. Undladelse af at returnere scooteren inden for den krævede periode), og kunden har ret til krav mod operatøren relateret at vende tilbage. af midlerne på kundens konto, medmindre operatøren tidligere har brugt til at dække de forpligtelser, som kunden skylder.

3. Operatøren har ret til at ændre forordningen eller fortrolighedspolitikken med virkning for fremtiden. Oplysninger om ændringer af disse regler eller fortrolighedspolitikken vil være tilgængelige via mobilapplikationen. Oplysninger om ændringerne vil blive sendt til kunderne 14 dage i forvejen med posten eller til den e -mail -adresse, der blev oplyst under registreringen, og vil blive offentliggjort på webstedet www.lima.rent

4. Punkterne, som brugeren opkræver, før ændringerne af forordningen eller fortrolighedspolitikken træder i kraft, forbliver på brugerens konto og kan bruges i overensstemmelse med det nye indhold i forordningen eller fortrolighedspolitikken. Brugerabonnementer, der blev lanceret før ændringen af forordningen eller fortrolighedspolitikken ved at ændre deres omfang eller brugsmåde, bliver til nye abonnementer eller abonnementer fra datoen for ikrafttrædelsen af det nye indhold i forordningen eller fortrolighedspolitikken. Brugeren kan opsige abonnementet eller abonnementet efter datoen for ændring af forordningen i generelle vilkår.

5. I spørgsmål, der ikke er omfattet af denne forordning, finder den gældende lov anvendelse, især civilloven og færdselsloven.

6. Reglerne er automatisk blevet oversat til fremmedsprog. Forordningen er kun gyldig i den spanske version. LIMA RENT SL påtager sig intet ansvar i forbindelse med oversættelse af reglerne til fremmedsprog.